ZAMÓW

Cement SUPER

 

Cechy charakterystyczne:

 • zwiększona wytrzymałość wczesna przy zawartości kamienia wapiennego w granicach: 10 -15 %
 •     dobra dynamika narastania wytrzymałości w dłuższych okresach twardnienia
 •     obniżona wodożądność wraz ze wzrostem ilości dodawanego kamienia
 •     wydłużony czas wiązania
 •     wysoka powierzchnia właściwa dzięki bardzo dobrej mielności kamienia wapiennego powoduje brak mikrospękań na powierzchni betonu
 •     ograniczenie wypływu wody na powierzchnię betonu w świeżej mieszance betonowej
 •     dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 •     umiarkowana ilość ciepła wydzielana podczas wiązania
 •     podwyższona odporność na działanie środowisk agresywnych
 •     niski skurcz zapraw

 

Zastosowanie:

 •   stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym
 •    beton zwykły i towarowy klas C 8/10 - C 30/37
 •    beton na fundamenty i podbudowy
 •    zaprawy budowlane cementowe i cementowo - wapienne: murarskie i tynkarskie
 •    elementy prefabrykowane drobnowymiarowe
 •    posadzki betonowe

 

 

ZAMÓW


 

Cement AS

 

Cechy charakterystyczne:

 •     stabilne parametry jakościowe
 •     szybki przyrost wytrzymałości wczesnej (po 2 dniach)
 •     wysoka wytrzymałość normowa
 •     wysoka dynamika przyrostu wytrzymałości w późniejszych okresach twardnienia betonu
 •     niska zawartość alkaliów
 •     dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 •     bardzo dobra przyczepność do podłoża
 •     umiarkowana ilość ciepła wydzielana podczas wiązania
 •     podwyższona odporność na działanie środowisk agresywnych
 •     możliwość stosowania w obniżonym zakresie temperatur
 •     niski skurcz zapraw
 •     jasna barwa

 

Zastosowanie:

 •     beton towarowy klas C 16/20-C45/55
 •     beton wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW
 •     beton konstrukcyjny
 •     beton narażony na agresję chemiczną
 •     beton posadzkowy
 •     beton komórkowy
 •     beton samozagęszczalny SCC
 •     beton i zaprawy barwione
 •     zaprawy murarskie i tynkarskie
 •     elementy prefabrykowane drobnowymiarowe i wielkowymiarowe
 •     konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach normalnych, obniżonej lub podwyższonej temperatury
 •     galanteria betonowa (kostka brukowa, krawężniki, itp.)

DYSTRYBUCJA CEMENTU

Zapraszamy do współpracy firmy produkujące galanterię betonową oraz składy budowlane. Oferujemy Państwu cement produkowany w Cementowni WARTA S.A. w Działoszynie. Możliwe dostawy cementu luzem oraz workowanego na paletach jednorazowych ofoliowanych . Okres trwałości cementów workowanych wynosi 120 dni od daty załadunku.

ZAMÓW

ADRES

OFERTA

POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI? NAPISZ LUB ZADZWOŃ

KONTAKT

KONTAKT

Usługi transportowe

Dystrybucja cementu

Dystrybucja AGRO-SORB

tel. 602 282 450

tel. 604 489 180

info@silvercooper.pl

ul. 1 Maja 41

98-330 Pajęczno

POLAND